Bij Virtutec geloven we dat door de toenemende complexiteit van producten, je mensen mee kunt nemen in je verhaal door ze ‘het’ te laten zien.

‘Je gaat het pas doorhebben als je het ziet’

In de wetenschap dat mensen voor 90% beslissen op basis van wat ze zien, wordt het tijd dat veel meer gebruik gemaakt gaat worden van 3D modellen om klanten (zowel de externe als interne) te betrekken bij je organisatie. Wij doen dat door onze eigen metaverse (3D wereld) beschikbaar te stellen, waarin 3D modellen tot leven komen en er een zeer realistische voorstelling van producten of situaties gegeven wordt. En één die je zelf kunt beïnvloeden, danwel configureren.

Door mensen te laten zien wat je bedoelt, raken betrokkenen beter aangesloten. Iedereen heeft hetzelfde beeld en kan nu voor zichzelf en het team veel beter bepalen waaruit de inzet moet bestaan. Zo werk je echt samen aan projecten en wordt het first time right principe opgevolgd. Immers, je kunt in de virtuele omgeving al vast de ‘onzekere toekomst’ uitstippelen, zonder dat je het risico loopt op een miskoop.

Dikke offertes of rapporten worden zo omgeturnd in beeld, waarbij geldt dat 1 foto meer zegt dan 1000 woorden…

Wil je meer over ons weten? We maken uiteraard graag een afspraak om je mee te nemen in ons verhaal. En om je te laten zien wat we bedoelen…