Achtergrond:

NHL Stenden hogeschool is sterk verankerd in de regio Noord Nederland met een ‘global netwerk approach’. Op de vestigingen en met hun wereldwijde partnernetwerk zijn ze altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk. Het onderwijs sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Regionaal, nationaal en internationaal.

De toekomst vraagt om ondernemende en vindingrijke professionals, die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Die met een doordachte visie verder kijken dan hun eigen vakgebied en durven te doen.

Dat is de kracht van NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maken onze mensen het onmogelijke mogelijk.

case:

Tijdens de Corona pandemie waren de locaties zeer beperkt geopend en ook niet inzetbaar voor open dagen en kennismakingen. Veel studenten moesten zich derhalve digitaal oriënteren op een nieuwe opleiding en op dezelfde wijze informatie verkrijgen over de locatie waarop ze kwamen voor de opleiding.

Oplossing:

Om de studenten (en hun ouders) alvast te laten zien en ervaren hoe hun nieuwe werkplek er uit zou gaan zien, is er door Virtutec een virtuele tour opgeleverd. In deze tour is (een deel van) de innovatieve omgeving van de locaties Emmen te zien, Hierop zijn directe links aangebracht naar de diverse onderzoeksgroepen en lectoraten, ondersteund met filmmateriaal en websites. Op deze wijze is een digitale evenknie tot stand gekomen waardoor NHL Stenden ook in de digitale wereld aanwezig is.

De tour is via onderstaande link zelf ook te bewandelen, naar wens ook in VR:

Tour Emmen

websites:

Wilt u echt aanwezig zijn in de digitale wereld?

Of lees eerst meer over ons of onze referenties.