Achtergrond:

PIA Service heeft alle disciplines en kennis in huis die nodig zijn voor industriële automatisering. Als systeemintegrator bieden ze u volledige ondersteuning voor proces- en machinebesturingen. In deze onderneming met 45 medewerkers worden bedieningspanelen ontworpen, gemaakt en geassembleerd.

case:

Pia Service heeft zoals zoveel technische bedrijven continue te kampen met concurrentie uit lagelonen landen en is daarom immer bezig met kostprijsverlaging door productieoptimalisatie. Een van de gestelde doelen is het volledig papierloos uitvoeren van het montageproces.

Daarnaast heeft de paneelbouw- en elektrobranche grote moeite om voldoende personeel te behouden en aan te trekken, waardoor de scope op nieuwe medewerkers verbreed moet worden naar andere doelgroepen. Het betreft technisch hoogstaand werk, maar voor de assemblage is geen specifieke voorkennis nodig. Dat bood kansen om technisch minder hoog opgeleid personeel goed te instrueren door middel van visualisatie.

Oplossing:

Samen met het projectteam van Virtutec hebben we de instructie voor assemblage naar ProCon vertaald. De software werd vervolgens beschikbaar gesteld op speciale zuilen voorzien van touchscreens voorzien van laser-projectie, aangevuld met een draadloze barcodescanner.

 

De kolom kan naar wens op een vaste plek geplaatst worden, of in dit geval flexibel opgesteld worden.

De werking is zodanig vereenvoudigd dat de monteur met de barcodescanner een nieuw product uit de voorraadbak scant, waarna het touchscreen en de laser direct de juiste montageplek incl. ODC code aanstraalt in de schakelkast aan de montagewand. De software geeft per onderdeel aan welk artikel op welke plek moet worden bevestigd en gelijke delen worden achtereenvolgens getoond. De monteur voert uit, kan tempo maken én kwaliteit leveren… zonder lange inwerkperiode. 

Onderdeel scannen terwijl de laser direct de juiste positie in de schakelkast weergeeft. Zonder kennis van zaken wordt zo het assemblageproces voor iedereen bereikbaar.

Op deze wijze wordt het detecteren van vaak lange en lastige artikelcodes door het systeem ‘overgenomen’, waardoor de kans op fouten door bijvoorbeeld overschrijven of miscommunicatie geminimaliseerd wordt en het ‘first time right’ principe op juiste wijze werkt.

In het beeldscherm wordt na het scannen het onderdeel getoond in het groen zodat de positiebepaling voor de operator nog duidelijker wordt. 

In het backend systeem wordt bijgehouden of alle delen van de stuklijst (BOM) gebruikt zijn en of er niet extra delen gemonteerd worden. In het overzicht voor de werkvoorbereider of montageleider is eenvoudig te zien hoe ver de montage gevorderd is en in hoeverre er gewacht wordt op nog ’te ontvangen’ onderdelen. Bij ’te veel delen’ (extra tav BOM) wordt hiervan melding gemaakt en kan de operator het onderdeel niet ‘voor akkoord’ plaatsen.

Optioneel kan er ook gekozen worden om zonder scanner te werken, dan wordt de montagevolgorde bepaald door de structuur van het 3D model. Ook die kan naar wens aangepast worden, zodat montageprocessen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden zonder hinderingen en op de meest ideale manier. Zo werkt het systeem dus voor U!

 

 

websites:

 

 

 

DEMONSTRATIEFILM:

Wilt u ook werken aan procesoptimalisatie en kostprijsverlaging?

Of lees eerst meer over ons of onze referenties